Privacy Policy

Registerupprätthållare

Företagsnamn: InConClean Ab
FO-nummer: 3200395-1
Adress: Storalånggatan 46 B 20, FIN-65100 VASA

Kontaktperson för registerärenden
Janne Harju
tfn: 050-51 66 856
e-post: info@incclean.com

Registrets namn
InConClean Abs kundregister

Syftet med personuppgifter
Vi samlar in, sparar och behandlar personuppgifter på ett lagenligt sätt. Huvudsyftet med personuppgifterna är att kunna erbjuda tjänster, uppfylla avtal, marknadsföring, uppföljning av hur tjänsterna används och för att kunna uppfylla lagstadgade krav.

Registrets informationsinnehåll
I registret kan behandlas följande information:

  • För- och efternamn
  • Kontaktuppgifter
  • Språk

Regelbunda informationskällor
Vi samlar i huvudsak in personuppgifter från kunder själva i samband med att de använder våra tjänster och webbplats, till exempel genom att de fyller i elektroniska blanketter eller beställer vårt nyhetsbrev.

Skydd av registret
Informationen i registret är skyddad med allmänt accepterade tekniska verktyg. Endast den enskilda registerupprätthållaren, och dess personal, som på dennes uppdrag fått tillstånd har tillgång till uppgifterna i registret.

Kontrollerings-, förbud- och ändringsrätt
Kontrollering av uppgifterna och uppdatering sker genom att ta kontakt med vår kundtjänst per e-post info@incclean.com eller per telefon 050-51 66 856.