Vi erbjuder miljövänlig laserrengöring

Referenser, bild- och videogalleri

Här har vi samlat information, bilder och videon på hur effektivt olika ytor rengörs med hjälp av laserteknik.

– Laserrengöring väljs oftast till projekt där det helt enkelt inte är möjligt eller optimalt att använda traditionella alternativ såsom blästring, slipning, eller kemikalierengöring.

 

-Våra kunder investerar i hållbarhet och värdesätter en ren arbetsmiljö, arbetssäkerhet, samt uppskattar en minimal påverkan på hälsa och miljö.

– Vi jobbar bland annat inom livsmedelsindustrin där det inte passar att tillföra vare sig kemikalier eller blästringsmaterial såsom ex. sand eller soda. Samma prioriteringar gäller även för utrymmen med känslig / teknisk utrustning såsom elektronik och rörlig mekanik.

Andra typiska tillämpningsområden är rostfria ytor i t. ex. storkök och badinrättningar där man även kan rengöra kakel och klinkers med laser.

Under sommarhalvåret är laserrengöring en bra metod att avlägsna graffiti med från många olika typer av hårda ytor såsom sten, tegel, betong, stål o.s.v.

– Effektiviteten med laserrengöring kommer från att man inte behöver skydda omgivningen från förorening, samt att det krävs minimalt med städning av området efter laserrengöring jämfört med andra alternativ. Där vinner man tid och får effektivitet. Vi tillför även kapacitet åt kunden eftersom man ofta frigör minst en anställd som annars skulle ha utfört jobbet med andra metoder. 

– På grund av det starka ljuset lasern orsakar krävs fem meters säkerhetsavstånd från arbetsytan. Det ordnas genom att begränsa området runtom för obehöriga. Samtidigt så förbättrar laserrengöring arbetssäkerheten, samt minskar miljöpåverkan.

– Det är möjligt tack vare att:

  1. Lasern inte gör direkt mekanisk påverkan på ytan som rengörs.
  2. Lasern inte tillför några förorenande material till omgivningen.
  3. Laserrengöring är en icke-trycksatt, vibrationsfri metod som orsakar minimalt med buller.

– Dessa unika egenskaper gör att man kan avlägsna exponeringen av flera risker som kan leda till hälsoproblem samt orsaka konflikter med andra pågående jobb i omgivningen. Även risker involverade med roterande verktyg avlägsnas med hjälp av laserrengöring. Allt detta bidrar dessutom till ökad hållbarhet.

– Utrustningen kräver en temperatur i omgivande atmosfär som ligger ovanför fryspunkten samt en torr yta som behandlas för att laseroptiken ska fungera bäst. En 230 VAC energikälla krävs för att hålla igång utrustningen, och operatören måste ha ändamålsenliga skyddsglasögon på grund av laserns starka ljus.

– Det finns olika typer av laserutrustning som lämpar sig bättre och sämre på olika material. Utrustningen vi har fungerar oftast bäst på oorganiska, hårda material, men används även ibland för att restaurera mjukare föremål, såsom trä, plast, gummi.

Vi har även fått frågan om det går att ”ta bort tatueringar” med lasern, vilket vår utrustning inte lämpar sig till. Andra material där vår utrustning inte är optimal är kolfiber, rå glasfiber (gel-coat yta fungerar dock), samt textilier.