Behöver du en effektiv laserrengöring av ytor, tex. rostborttagning eller förberedelse inför ytbehandling?

Industriell och miljövänlig laserrengöring

Är du i behov av industriell laserrengöring för att förbereda en yta inför ytbehandling eller restaurering? Behöver du effektiv rostborttagning på större eller mindre metallytor? Är du intresserad av en mer miljövänlig, ren, tyst och vibrationsfri rengöringsmetod som fungerar effektivt på de flesta typer av ytor eller material? Verkar du i känsliga miljöer eller behöver rengöra känsliga ytor utan att använda kemikalier?

Då är rengöring med laser det bästa alternativet!

Universalrengöring​

Universalrengöring med laserteknik är en vibrationsfri, effektiv, ren och miljövänlig metod jämfört med traditionella metoder såsom t.ex. rengöring med hjälp av kemikalier, mekanisk bearbetning, blästring med sand, soda, eller torr is.

Miljövänligt

Laserrengöring har minimal påverkan på materialet som rengörs på grund av att ingen direkt mekanisk kontakt sker. Det här bidrar till en ren och hälsosam arbetsmiljö med minimala säkerhets- och miljörisker.

Våra kunder

Våra kunder finns inom olika industrier såsom metall-, verkstads-, sjöfarts-, energi-, tryckeriindustrin samt andra miljöcertifierade branscher där det är viktigt att beakta den totala miljöpåverkan i verksamhetens alla skeden. Vi erbjuder även privata kunder en effektiv och ren metod för rostborttagning eller rengöring av föremål av olika storlek och material.

InConClean

InConClean är baserat i Vasa, Finland men tar emot uppdrag hos kunder i hela Norden. Vi är flexibla och mobila med en språkkunnig personal. Med hjälp av laserrengöring avlägsnar vi rost, olja, fett, sot, vaselin, fläckar med mera från olika typer av ytor, tex. trä, metall, gummi, plast eller glas.

Snabb och effektiv laserrengöring

Rengöringsmetoden är kemikaliefri, ren, vibrationsfri, tyst, samt fungerar effektivt på de flesta typer av ytor och material.

Vi kommer gärna till Er för att demonstrera denna innovativa laserrengöringsteknik.